Crno vam se piše

Na brzinski organiziranom izboru za Miss Sudana sve su natjecateljice, osim mira u svijetu, poželjele da se skandalozni propusti kao što je bio ovaj u Meksiku više ne ponove