Tata, tata zašto bikovi imaju 5 nogu?

Krasan pogled na dijete koje uživa na bikijadi. U pozadini su zaštitne palete