Fugly

Mister bik

Bez ikakve konkurencije, najružniji prizor na bikijadi