Grubač & son

Divan primjerak životnog ciklusa bikoljubaca. Prekaljeni otac koji ručnikom naglašava kako ima preko 200 bikijada u nogama i sin koji decentnom majicom i križem izražava potencijal, ali i nedostatak iskustva