spoj

Žustra rasprava proširila se HEP-ovom poslovnicom, a završila je na teoretiziranju o tome što bi se dogodilo da netko, zapravo, ne spoji blagdan sa vikendom.