Impressum

Glavni urednik: Marin Katušić

Izvršni urednik: Frane Ćapeta

Tehnički direktor: Ante Kalajžić

 

Izdavač: Remote j.d.o.o.

Remote j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Četvr Žarka Dražojevića 15
21310 Omiš

OIB: 17382814609

Piše: